© 2014 i-rox Software Ltd.

מגדלי שקל, ז’בוטינסקי 168 בני ברק טל: 03-5704860

התוצאות הן הקובעות! מרבית לקוחותינו הפכו מלקוחות מזדמנים ללקוחות לטווח ארוך, הרואים באיירוקס שותפה עסקית מחוייבת לתוצאות

תוצאות מצוינות

תהליך המדידה והבקרה של איירוקס המודד את עבודת המתכנתות באופן רציף. גורם לשיפור מתמיד בתהליך הפיתוח ולתחרותיות שאפתנית. הלקוח מעודכן תדיר בתהליכי המדידה

מדידה מצוינת

מגייסים את הטובות שבמובחרות: כל מועמדת לעבודה באיירוקס עוברת מבחני מיון קפדניים, הן ברמת הידע והן ברמת היכולת. מתוך 300 מועמדות נבחרות 10 בלבד

מיון מצוין

המתכנתות החרדיות המצטינות ביותר ממוסדות הלימוד המובילים בארץ מתמודדות על השגת משרה באיירוקס. 300 מועמדות נבחנות בשנה.

מועמדות מצוינות

image003